چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۸۴

پسر و استرس مادر

ه

استرس مادر ، موجب مرگ جنین می شود

جام جم آنلاین: استرس مادر ممکن است به فعال شدن بدن او در جهت مرگ جنین پسر بیانجامد.
به گزارش BBC ، محققان دریافته اند به هنگام سختی ها مانند حوادث طبیعی جنین های پسر کمتر متولد می شوند. جنین پسر ضعیف تر از جنین دختر بوده و احتمال باقی ماندن آن کمتر است.
محققان دانشگاه کالیفرنیا اطلاعات بدست آمده در مورد تولد نوزادان در سوئد را از سال 1751 تا 1912 مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که سقط جنین های پسر ممکن است راهی برای افزایش نابرابری ها در بقای نسل باشد.
در این مورد دو توضیح برای افت شدید تولد نوزاد پسر در زمان استرس وجود دارد. اول آنکه پاسخ استرس در مادر به جنین صدمه وارد می کند و این باعث سقط جنین پسر که ضعیف تر است می شود.
اما نظر دیگر این است که بدن مادران تحت شرائط استرس زا تحمل کمتری برای جنین ناسالم دارد و بنابراین خودبخود بچه را سقط می کند.
دانشمندان می گویند ارزیابی های آنان نظر دوم را تایید می کند. به گفته سرپرست این تحقیق اگر استرس به این سادگی به جنین پسر صدمه بزند پس م یتوان انتظار داشت که حتی پسرانی کاملا شکل گرفته اند نیز دچار آسیب شوند و متعاقبا طول عمر کوتاهتری داشته باشند.
اما محققاندریافتند که عکس این موضوع صادق است. جنین های پسر که باقی می مانند واقعا طول عمر بیشتر از متوسط دارند. به این ترتیب تنها جنین ضعیف توسط بدن مادر مورد هدف قرار می گیرد.
این انتخاب قویتر ها شانس بقای نسل را برای مادر افزایش می دهد چرا که ضعیف تر ها کمتر به تولد فرزند وادامه نسل منجر می شوند.
این تغییرات نشان می دهد جمعیت انسانی تا چه حد در معرض عوارض ناشی از استرس قرا ر دارد. و نتیجه گیری دیگر محققان این است که برای یافتن شواهد وجود انتخاب طبیعی لازم نیست از موزه ها ی تاریخ طبیعی دیدن کنیم. در واقع مسائلی مانند جنس و سلامت کودکانمان خود گواهی بر این اثرات است.

http://www.jamejamonline.ir/printable.asp?n=120681


   
   
   

 

نوشته شده توسط ثمینه خندان/کارشناس مامایی در 2:8 |  لینک ثابت   •